INTERAKTYWNE POMOCE DYDAKTYCZNE

Z HISTORII SZTUKI

 

 

Kierowane do uczniów liceum plastycznego,

a także liceum ogólnokształcącego

 

 

Powtórzenie materiału przed pracą kontrolną

lub egzaminem maturalnym z historii sztuki

 

Quizy, krzyżówki, osie czasu i inne

 

 

 

 

SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI

 

http://haszquiz.eu5.org/2

Sztuka starożytnej Grecji

 

 

SZTUKA STAROŻYTNEGO RZYMU

 

http://haszquiz.eu5.org/59/

 Sztuka starożytnego Rzymu – nr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/13

Sztuka starożytnego Rzymu – nr 2

 

http://haszquiz.eu5.org/58/

 Sztuka starożytnego Rzymu – nr 3

 

 

SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA

 

http://haszquiz.eu5.org/5

Sztuka wczesnochrześcijańska

 

http://haszquiz.eu5.org/1

Analiza dzieła architektonicznego – pojęcia architektoniczne – ćwiczenia z zakresu analizy dzieła

 

 

SZTUKA BIZANTYJSKA

 

http://haszquiz.eu5.org/27

Bizancjum – rozpoznawanie podstawowych dzieł

 

 

SZTUKA ROMAŃSKA

 

http://haszquiz.eu5.org/35/

Architektura romańska w Europie – znajomość cech charakteryzujących poszczególne kraje

 

http://haszquiz.eu5.org/36/

Sztuka romańska w Polsce – nr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/42/

Sztuka romańska w Polsce – nr 2 (rzuty najważniejszych budowli)

 

 

SZTUKA GOTYCKA

 

http://haszquiz.eu5.org/14

Architektura gotycka w Europie

 

http://haszquiz.eu5.org/53/

Elementy architektury gotyckiej - terminologia

 

 

SZTUKA RENESANSOWA

 

http://haszquiz.eu5.org/4

Ornamentynr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/6

Malarstwo renesansowe – nr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/7

Malarstwo renesansowe – nr 2

 

http://haszquiz.eu5.org/8

Malarstwo renesansowe – nr 3

 

http://haszquiz.eu5.org/9/

Malarstwo renesansowe – nr 4

 

http://haszquiz.eu5.org/57/

Malarstwo renesansowe – nr 5

 

http://haszquiz.eu5.org/41/

Renesans – wybrane zagadnienie z dziedziny rzeźby

 

http://haszquiz.eu5.org/25

Sztuka renesansowa w Polsce – nr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/26

Sztuka renesansowa w Polsce – architektura świecka

 

 

SZTUKA BAROKOWA

 

http://haszquiz.eu5.org/20

Malarstwo barokowe w Europie – nr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/21

Malarstwo barokowe w Europie – nr 2

 

http://haszquiz.eu5.org/22

Malarstwo barokowe w Europie – nr 3

 

http://haszquiz.eu5.org/60/

Barok w Polsce (malarstwo, rzeźba, architektura)

 

http://haszquiz.eu5.org/28

Architektura barokowa w Polsce – wybrane przekłady

 

http://haszquiz.eu5.org/29

Barok w Polsce – architektura rezydencjonalna – wybrane przykłady

 

 

SZTUKA XIX wieku

 

http://haszquiz.eu5.org/10

Secesja i Młoda Polska – nr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/11

Secesja i Młoda Polska – nr 2

 

 

SZTUKA XX wieku

 

http://haszquiz.eu5.org/37/

Literaci i ich powiązanie z kierunkami sztuki awangardowej (zadanie z arkusza maturalnego)

 

http://haszquiz.eu5.org/30

Fowizm i ekspresjonizm – znajomość podstawowych dzieł i nazwisk artystów

 

http://haszquiz.eu5.org/31

Kubizm – odróżnianie dzieł Picassa i Braque’a

 

http://haszquiz.eu5.org/12

Sztuka 1 poł. XX wieku

 

http://haszquiz.eu5.org/15

Sztuka 2 poł. XX wieku – wybrane przykłady

 

http://haszquiz.eu5.org/16

Konceptualizm i land art

 

http://haszquiz.eu5.org/17

Socrealizm

 

http://haszquiz.eu5.org/18

Sztuka polska 2 poł. XX wieku

 

http://haszquiz.eu5.org/19

Polska sztuka figuratywna XX wieku – wybrane przykłady

 

 

INNE – powtórzenie wybranych wiadomości przed egzaminem maturalnym

 

http://haszquiz.eu5.org/1

Analiza dzieła architektonicznego – pojęcia architektoniczne – ćwiczenia z zakresu analizy dzieła

 

http://haszquiz.eu5.org/4

Ornamentynr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/32

Atrybuty świętych – nr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/43/

Atrybuty świętych – nr 2

 

http://haszquiz.eu5.org/44/

Atrybuty świętych – nr 3

 

http://haszquiz.eu5.org/45/

Ojcowie Kościoła – nr 1 (rozpoznawanie postaci na ilustracjach)

 

http://haszquiz.eu5.org/46/

Ojcowie Kościoła – nr 2 (przyporządkowanie postaci do atrybutów)

 

http://haszquiz.eu5.org/33

Ważne przedstawienia ikonograficzne – nr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/47/

Ważne przedstawienia ikonograficzne – nr 2

 

http://haszquiz.eu5.org/49/

Bogowie antyczni i ich atrybuty – nr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/50/

Bogowie antyczni i ich atrybuty – nr 2

 

http://haszquiz.eu5.org/51/

Bogowie antyczni i ich atrybuty – nr 3

 

http://haszquiz.eu5.org/52/

Bogowie antyczni i ich atrybuty – nr 4

 

http://haszquiz.eu5.org/38/

Terminy sztuk plastycznych – wybrane zagadnienia z arkuszy maturalnych

 

http://haszquiz.eu5.org/39/

Identyfikacja artystów na podstawie podanych informacji, cytatów - wybrane zadania z arkuszy maturalnych

 

http://haszquiz.eu5.org/54/

Wybrani artyści – ułóż w kolejności chronologicznej – nr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/55/

Wybrani artyści – ułóż w kolejności chronologicznej – nr 2

 

http://haszquiz.eu5.org/56/

Wybrane dzieła - ułóż w kolejności chronologicznej – nr 1

 

http://haszquiz.eu5.org/40/

Mix maturalny nr 1 – tutaj m.in. wybrane zagadnienia z arkuszy maturalnych i Olimpiady Artystycznej

 

http://haszquiz.eu5.org/48/

Mix maturalny nr 2 – tutaj m.in. wybrane zagadnienia z arkuszy Olimpiady Artystycznej

 

 

OSIE CZASU

 

Aby w pełni skorzystać z interaktywnej osi czasu, należy kliknąć na wybraną ilustrację. Nastąpi powiększenie zdjęcia wraz z rozwinięciem tekstu.

Uwaga: użyte programy nie dają możliwości wyeliminowania dziennej daty powstania danego dzieła lub wydarzenia. Jest ona zatem przypadkowa.

 

http://www.timetoast.com/timelines/1499761

Style w sztuce (niektóre nazwy form stylowych rozwijają się w pełni dopiero po kliknięciu na wybraną pozycję)

 

http://www.timetoast.com/timelines/1500792

Architektura gotycka we Francji

 

http://www.timetoast.com/timelines/1499417

Najwybitniejsi artyści baroku europejskiego – lata życia (zestawienie zbiorcze)

 

http://www.timetoast.com/timelines/1483436

Architektura barokowa we Włoszech

 

http://www.timetoast.com/timelines/1500093

Malarstwo barokowe w Holandii

 

http://www.timetoast.com/timelines/1500780

Malarstwo klasycyzmu we Francji

 

http://www.timetoast.com/timelines/1509903

Architektura klasycyzmu we Francji

 

http://www.timetoast.com/timelines/1499394

Narodziny awangardy w sztuce europejskiej pierwszej połowy XX wieku

 

http://www.myhistro.com/story/narodziny-awangardy-w-sztuce-pierwszej-polowy-xx-wieku/364272/0/0/0/1#!kubizm-986225

Narodziny awangardy w sztuce europejskiej pierwszej połowy XX wieku – wybrane kierunki (jest kilka opcji poruszania się po osi czasu, m.in. poprzez kliknięcie na chorągiewkę na mapie, naciśnięcie znaku play, kliknięcie na nazwę kierunku zamieszczoną ponad mapą)

 

 

MNEMOTECHNIKI

 

To metody szybkiego zapamiętywania, tzw. agenci do zadań specjalnych. Bazują na łączeniu ze sobą czynników takich jak obraz, akcja, emocje i skojarzenia. Dzięki nim można szybko i skutecznie zapamiętać fakty, pojęcia, słówka, daty itp. Wśród popularnych mnemotechnik występują: układy skojarzeniowe, łańcuchowe metody (techniki) skojarzeń – tzw. śmieszne historyjki, tzw. rzymski pokój (pałac pamięci), metoda pierwszych liter, skrótowce, systemy cyfrowo-literowe itp.

 

Podstawową zasadą łączącą te metody jest nieograniczona wyobraźnia, poczucie humoru, absurdalność i niedorzeczność. Warto mieć na uwadze, że im mniej mądre są nasze skojarzenia, tym szybciej i na dłużej zapamiętujemy.

 

Co się kryje pod mnemotechnikami?

Najlepiej poznać je na przykładach.

 

Przykład 1

 

Zadanie Uczennicy polegało na zapamiętaniu tytułów dzieł F. Goyi (Autoportret w pokoju, Autoportret w wieku 69 lat, Księżna Alba, Rodzina Karola IV, Olbrzym, Rozstrzelanie powstańców madryckich, Saturn pożerający swe dzieci, Dwie staruchy jedzące zupę, Gdy rozum śpi, budzą się upiory).

 

Wykorzystała metodę tzw. śmiesznej historyjki i ułożyła własną, gdzie zawarte zostały słowa-klucze odnoszące się do powyższych tytułów:

 

Goya. Był w pokoju, miał 69 lat. Rozebrał Księżną Albę, córkę Karola IV, który był olbrzymem. Rozstrzelał on swoje dzieci i zjadł z nich zupę. To był sen, bo zjadł jagody Goya.”

 

 

 

Free Web Hosting